ნედლეული და გამოყენება

პროდუქცია იწარმოება ეკოლოგიურად სუფთა მექსიკური ნედლეულით პოლიეთილენისგან.
პოლიეთილენი ორგანული ნივთიერებაა, ეთილენის პოლიმერიზაციის პროდუქტი; იყენებენ პლასტიკური მასების წარმოებაში.


მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი (HDPE), ერთერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული პლასტმასია.  HDPE - ძლიერია, ვიდრე სტანდარტული პოლიეთილენი. ადვილად რეგენერირებადია და შეიძლება მრავალჯერადი გამოყენება.


ნედლეული წარმოადგენს საშუალო სიმკვრივის მქონე პოლიეთილენს როტაციული (ბრუნვითი) ფორმირებისათვის. ნედლეული მზადდება სუფთა პოლიეთილენის PE-100 ძირითადი პოლიმერით. შესაბამისი შეფერილობის მიღების მიზნით ნედლეულს ემატება ბუნებრივი ფისი. აღნიშნული ფისი შეესაბამება აშშ-ს საკვებისა და მედიკამენტების უსაფრთხოების 21 CFR 177.1520 რეგულაციით გათვალისწინებულ ყველა მოთხოვნას და განკუთვნილია საკვებ პროდუქტებთან უშუალო კონტაქტისთვის.